Saturday, September 11, 2010

Titanic II

Pemain: Shane Van Dyke
Pada hari peringatan 100 tahun pelayaran asli, sebuah kapal mewah modern dibaptis “Titanic 2,” mengikuti jalan senama nya. Tapi ketika datang tsunami hurls sebuah gunung es menghadang ke jalan setapak kapal baru, para penumpang dan awak harus berjuang untuk menghindari nasib yang sama.
password: TheBlackOFF
Or
Part1Part2Part3

No comments:

Post a Comment